כל הפרויקטים

Beyman Adana

SINPAS QUEEN

Yasmin Kafe

Orbi City

Karaganda Shopping Center, Kazahstan

Ulker Head Office, Tukrey

Zara Warehouse, Spain

Ibis Hotel

Suleyman Sah University