תקן 789- סטיות מותרות בעבודות בניה

תקן ישראלי מס' 789 פורסם בחודש ספטמבר 2013. תקן זה מחליף את התקנים:

 1. תקן ישראלי מס' 789 מחודש יולי 2003
 2. גיליון תיקון מס' 1 מחודש אוקטובר 2006
 3. מפרט מכון התקנים הישראלי מס' 326 מחודש דצמבר 1991

 

מהות התקן

בעת ביצוע עבודות בנייה אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות במסמכי התכן. אי דיוקים נגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבנייה, הן באתר והן בייצור האביזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם לבניין.

מטרות התקן 

 1. לספק כלים להערכת השפעת הסטיות בשלב התכנון כדי להבטיח דיוק של אלמנטי הבנייה השונים
 2. לספק כלים לבקרת איכות בשלבים השונים של תהליכי הבנייה

הקפדה על ביצוע על פי התקן תתרום למראה טוב יותר של האלמנט המחופה או המרוצף.

תקן 789 מגדיר את אופן מדידת הסטיות בבנייה ואת ערכי הסטיות המותרות.
התקן רלוונטי הן לריצוף והן לחיפוי ומגדיר באופן חד ערכי את הסטייה המרבית המותרת בין התכנון לביצוע בפועל.

 

התקן מגדיר את הסטיות הבאות

 • גבול תחתון
 • סטייה עליונה מותרת
 • סטיית זווית
 • סטייה אופקית
 • סטייה מהאנכיות
 • סטייה מהמישוריות
 • גליות 
 • סטייה ממפלס מתוכנן
 • ההנחייה הרלוונטית ביותר לריצוף וחיפוי היא סטייה ממישוריות

 

הסטיות המותרות 

 1. בקירות הסטייה המותרת היא 10 מ"מ לאורך 5 מטר. מודדים את מישוריות האלמנט לאורך קטע שאורכו עד 5 מטר בצד אחד של האלמנט.
 2. ברצפת בטון מוגמרת או רצפה המשמשת תשתית לחיפוי בהדבקה מותרת סטייה של 3 מ"מ לכל 2 מטר בכל כיוון.

 

התקן מתייחס לסטיות הנרכשות (נגרמות עם הזמן) מתכונות טבע ותכונות החומר.

 • תכונות בטון - הצטמקות, זחילה, כפיפה ועיבורים עקב עומסים
 • תכונות קרקע - שקיעה, כיווץ ותפיחה
 • הפרשים טרמיים - התכווצות והתפשטות


סטיות של גימורים

סוג הגימור

סוג הסטיה

אלמנט הבנין 

 שיטת המדידה 

הסטייה המקסימלית המותרת Δ 

 טיח פנים

סטייה מהאנכיות 

 קירות

 כמפורט בת"י 1920 חלק 2

סטייה ממוצעת  עד 3.0 מ' גובה: 10 מ"מ 

 טיח חוץ

סטייה מהאנכיות 

קירות 

כמפורט בת"י 1920 חלק 2 

h ⁄ 3 X 10 mm

 

סטיות של ריצוף 

הסטיות המותרות בריצוף באריחי קרמיקה ופסיפס הנן:

 1. סטייה מהמפלס המתוכנן -  5 ± מ"מ בכל נקודת מדידה.
 2. סטיות מקומיות -  2  ± מ"מ לאורך קו ישר באורך 2 מטר.
 3. הפרשי הגובה המותרים בין שני אריחים סמוכים - 1 מ"מ לפי תקן 1555 חלק 3. 
לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות