סוגיות נבחרות

1. הקשר בין מדדי התנגדות להחלקה R ו A-B-C
אין קשר ישיר ו/ או אחר בין שני מדדים אלה.
DIN 51130 – מודד את רמת ההתנגדות להחלקה באזורים מסחריים ותעשייתיים. אזורים אלה מאופיינים בתנועה עם נעליים (Footwear). לפרמטר R קיימות 5 רמות: 9-13. 
DIN 51097 – מודד את רמת ההתנגדות להחלקה באזורים בהם נהוג ללכת יחפים (Barefoot). קיימות 3 רמות: A – B – C.
לאור האמור לעיל, מובן כי אין קשר בין המדדים השונים.

2. הבדלי רמות ההחלקה בין משטחים קרובים
על-פי התקן, ההבדל בין רמות ההחלקה של אזורים סמוכים לא יעלה על דרגה אחת, לדוגמה:
רמת ההחלקה הנדרשת לחדר מגורים הינה R-9 ואילו בחדר הרחצה הסמוך - R-10. לא ברור מה הסטאטוס של קביעה זו - האם מדובר בהמלצה או בהוראה.
לדעתנו, הערה/ דרישה זו המופיעה בתקן הינה בעייתית. כזכור, התקן הישראלי קובע, כי רמות ההחלקה הנדרשות הן המינימאליות ולמעשה משאיר מקום רב לשיקול דעתו של המתכנן ומשכך לא מן הנמנע שהוא יתכנן רמות החלקה גבוהות מהנדרש (ובגין כך ייווצר פער של יותר מרמת החלקה אחת, בין אזורים סמוכים).
 
3. מדרגות ומשטחי מעבר בין המדרגות
התקן דן גם בנושאים אלה ומחייב הוספת אמצעי התנגדות להחלקה על המדרגות. קיימות מספר אופציות של אמצעים המוגדרים בתקן, לרבות:
• פסי קורבורונדום • חריצים מנוסרים
שיטת המדידה בסעיפים אלה תהיה במטוטלת (BPN) והרמה הנדרשת מהמדרגות תיקבע בהתאם לאזור הכללי בו נמצאות המדרגות (במילים פשוטות – ככל שהאזור רטוב יותר- רמת ה BPN אשר נדרשת מהמדרגות והמעברים תהיה גבוהה יותר).

4. בריכות שחייה
המפרט של רמת ההחלקה עבור אתר בריכת שחייה הוכפף לדרישות תקנות התכנון והבנייה. קובץ תקנות הבנייה מס' 6701 מתאריך 7 באוגוסט 2008 מגדיר את הדרישות בנושאים שונים הקשורים לבריכות שחייה, לרבות דרגות ההחלקה הנדרשות באזורים שונים (בתוך הבריכה, מחוץ לבריכה, רצפת מקלחות ומלתחות ועוד).


5. חלל (נפח) הדחק
חלל פתוח הנמצא מתחת למישור ההליכה של משטח שפניו בעלי תבליט. חלל זה מיועד לניקוז וללכידה של עודפי נוזלים ומוצקים, וכך מאפשר לשמור על נתוני ההתנגדות להחלקה של המשטח במישור ההליכה.

דרגות ההתנגדות להחלקה לפי נפח חלל ההדחק

 הדרגה

נפח חלל ההדחק

(סמ"ק לדמ"ר)

4

V4

V6 

V8 

10 

V10 

   

6. כלים סניטריים ואמבטיות
התקן מתייחס גם לאביזרים סניטריים כגון אמבטיות ואגניות, אשר מהווים גם הם משטח הליכה לכל דבר ועניין ומבהיר כי יש להחיל עליהם את עקרונות התקן. במידה ואביזרים אלה אינם כוללים הגנה מפני החלקה יש לבצע טיפול בפני השטח כדי להביא את המשטח למצב של התנגדות להחלקה (בדרך כלל על ידי בעלי מקצוע המתמחים בתחום).
לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות