תקן 1918- נגישות הסביבה למוגבלי ראייה

ת"י 1918 דן בנושא נגישות הסביבה הבנויה וכולל שישה חלקים. 

במאמר זה נתייחס לחלק מס' 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה ועיוורים".

 

מטרת התקן הינה לצמצם למינימום את אפשרות הפגיעה של מוגבלי הראייה. 

חלק מס' 6 לתקן פורסם בחודש מאי 2011 והפך לתקן קובע שישה חודשים ממועד פרסומו, התקן מכונה בקרב הציבור כתקן " אריחי נגישות לעיוורים".

התקן דן באמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה תוך חלוקה לשתי קבוצות:

 1. בעלי שרידי ראייה בדרגות שונות ורוב האנשים בעלי מוגבלות ראייה. שרידי ראייה אלה משמשים להם אמצעי הבחנה ברמזים במרחב לצורך התמצאות, ניידות והימנעות מסכנות.
 2. אלו שהם עיוורים לחלוטין ומיעוט האנשים בעלי מוגבלות ראייה עבורם חוש המישוש [באמצעות כף רגל נעולה, כף יד ו/או מקל נחייה] הוא האמצעי להבחנה ברמזים במרחב לצורך התמצאות, ניידות והימנעות מסכנות. 

 

קביעותיו של תקן זה מהוות נדבך נוסף ביצירת מערכת שיטתית לאזהרה במרחב עבור אנשים הסובליםממוגבלויות ראייה. מערכת זו מבוססת עזרים שניתנים למישוש (Tactile) ונשענים על העקרונות להלן:

 • עצור! (STOP) – עם זיהוי סימן אזהרה
 • חשוב! (THINK) – לאחר זיהוי סימן מאתר
 • המשך בדרכך (GO) – באמצעות סימן מוביל

 

התקן מתייחס בין השאר

 1. לסוגי החומרים השונים שניתן לעשות בהם שימוש בריצוף, על מנת שימלאו את ייעודם ותכונותיהם. 
 2. מידות האריחים ואמצעי הזהירות (הגבשושיות) שעל פני הריצוף וכן מידות בתוך הסימון ויציבות המידות.
 3. צבעי החומרים (לצורך בדיקת ניגודיות של הריצוף מול הסביבה וכן מידת החזר אור).
 4. מקומות בהם יש להשתמש באמצעי הנגישות.
 5. ספיגות והתנגדות להחלקה.
 6. חוזק לכפיפה.
 7. עמידות בשחיקה.
 8. כושר הדבקות.
 9. עמידות בשינוי גוון ובלייה מואצת.
 10. עמידות בכימיקלים והכתמה.

 

מבנה האריחים

מבנה האריחים משמש חלק משפה מקובלת בעולם למוגבלי ראייה. בין השאר ניתן לראות להלן את מבנה האריחים והמשמעות שלהם:

 

STOP:

 

 

CROSS:

 

GO:

 

סוגי החומרים מהם עשויים פתרונות הנגישות

 1. פלסטיק משוריין , פוליאריתן , אבן טבעית , בטון או קרמיקה מקבוצת BIa ( "פורצלן").
 2. גבשושית בדידה ופס מוביל בדיד, אם ייעשו פלדה בלתי מחלידה (פלב"מ), יהיו פלב"מ 316 בשטחי חוץ בסביבה ימית (עד 1,000 מטר מהים) ובסביבות אחרות – פלב"מ 304 לפחות.

 

ניגוד חזותי 

ניגוד בן פני משטח מסוים לסביבתו הצמודה, המאפשר לבן אדם עם מוגבלות ראייה להבחין חזותית במשטח האמור, בתנאי תאורה קיימים או מתוכננים.
התקן מגדיר ערכי מינימום של הניגוד החזותי ועושה הפרדה בין שני אזורים עיקריים:

 1. שטחים מחוץ לבניין
 2. שטחים בתוך הבניין

 

אופן ההתקנה ותחזוקה

א. דרישות כלליות 
סימן האזהרה, סימן מוביל וסימן מאתר יותקנו לפי הוראות היצרן ובהתאם לדרישות התקנים הישראליים הרלבנטיים החלים על התקנת המוצרים שמהם עשויים הסימנים.

ב. תחזוקה 

 1. לצורך שימור הניגוד החזותי יש לדאוג לניקיון שוטף של פני המשטחים.
 2. שקיעה של מוצר או קילופו יטופלו , ומוצרים פגומים יוחלפו במוצרים העומדים בדרישות תקן זה כדי שישמשו לייעודם וכדי למנוע סיכון לציבור.
לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות