תכנון מימדי כולל Shop Drawing

הילרון מציעה כחלק מהפתרון הכולל, תכנון של מערכת התלייה. לשם כך נדרש מהלקוח לספק תכנית חזיתות (DWG).

הילרון מעבירה את התכניות למחלקת תכנון הפרויקטים של Seranit הכוללת מהנדסים אדריכלים ומעצבים, אשר בוחנת ומנתחת את התכניות 212 Shopping Mallעל מנת למצוא את הדרך היעילה ביותר לביצוע הפרויקט לרבות הדמיה של הקיר עם האריחים (Shop Drawing) מותקנים על גבי מערכת התלייה.

בסוף התהליך, מועברות התכניות עם הערות לאישור סופי של הלקוח לפני העברה לייצור.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות