תחזוקת משטחים

תחזוקת משטחי ההליכה חשובה ביותר והיא המשך ישיר של בחירה נכונה של האריחים המתאימים. היעדר תחזוקה נאותה עלול להגביר את סיכוני ההחלקה על המשטח.

דוגמאות לגורמים מגבירי סכנת החלקה:
1. כתמים של חומרים שמנוניים
2. שלוליות מים
3. שיירי מזון
4. שחיקה של פני האריח

מומלץ כי מנהלי התחזוקה/ התפעול באתר יקבעו נהלי עבודה תקופתיים לביצוע פעולות, אשר יבטיחו את תקינותו של המשטח, לרבות ניקוי ותחזוקה מתאימים וישמרו על רמת התפקוד של המשטח, קרוב ככל הניתן, לתנאים המקוריים של ההתקנה.

אנו ממליצים כי תחזוקת החומרים תיעשה באופן עקבי ולאורך "חיי האריחים", כלומר החל משלב היישום והריצוף ולאורך השימוש השוטף באריחים. קיימות מספר חברות מובילות הנותנות פתרון מלא ומקצועי לכל אחד מהשלבים ב"חיי האריח" - דבר המבטיח שמשטח ההליכה ישמור על ייעודו ויעילותו לאורך זמן.
אחת החברות המובילות בעולם בתחום זה הינה חברת Fila האיטלקית המציעה פתרון כולל המתבסס על העיקרון של "לאורך חיי האריח". בכל מקרה, רצוי להתייעץ עם מומחים בכל הנוגע לחומרים בהם מומלץ לעשות שימוש, למינון הנכון ולתכיפות הרצויה.
במידה וחל שינוי מהותי בתנאי המשטח שאינו הפיך (כגון שחיקה של פני האריחים) יש לבחון את הפעולות הנדרשות לטיפול.

קיימות מספר אופציות עיקריות לטיפול במשטחים שנפגעו:

1. החלפת אריחים, בהתאם לצורך, במקרים בהם הפגיעה במשטח הינה חלקית.
2. ביצוע פעולות להחזרת המשטח למצבו הקודם – ישנם מקרים בהם ניתן לבצע טיפול כימי (מריחת חומר מיוחד על גבי האריחים) להגברת רמת ההתנגדות להחלקה של המשטח. מכון התקנים אישר את התהליך ויש מספר חברות מאושרות על ידי המכון לביצוע תהליכים אלה. מומלץ מאוד להתנות את ביצוע העבודה בבדיקת המשטח שעבר טיפול על ידי מכון התקנים וקבלת אישור לתקינות העבודה.
3. החלפת המשטח כולו. מצב קיצוני זה מתעורר כאשר המשטח אינו ממלא את ייעודו ("המקרה הקלאסי" הינו שחיקה של פני המשטח ואובדן רמת ההחלקה המקורית של המשטח). 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות