תהליך הייצור של קרמיקה ופורצלן

תהליך הייצור של קרמיקה ופורצלן (המכונה בטעות "גרניט פורצלן") מורכב ממספר שלבים ומכתיב את המאפיינים המיוחדים של חומרים אלה, האופן בו יש להשתמש בהם והאופן שיש לתחזק אותם הן במהלך עבודת הריצוף והן לאחר התחלת השימוש (ביתי, מסחרי או ציבורי).

המפעלים שונים זה מזה ואולם עקרונות הייצור דומים למדי, השתדלנו לתאר מפעל הכולל מספר תחנות עבודה המקיפות את כלל הפעילויות המבוצעות בענף זה.

תהליך הייצור המתואר להלן הינו של כבישה (Dry Press) והוא תהליך הייצור העיקרי בקרב המפעלים. 
קיים גם תהליך שנקרא שיחול (Extruded) אליו נתייחס בקצרה בסוף הפרק.

במפעלים המודרניים, תהליכי הייצור ממוחשבים לכל אורך התהליך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות