שיטת הבדיקה (Sampling Basis)

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-1  
Sampling and basis for acceptance (מפתחות לקביעת המדגם למדידה).

כדי להחליט האם האריחים המיוצרים עומדים בתקנים אם לאו וכיצד לסמן אותם, נקבעו מספר בדיקות של ההיבטים השונים הקשורים לאריחים.

שיטת הבדיקה

בודקים מס' אריחים ששטחם הכולל 1 מר' לפחות אך לא יותר מ – 20 אריחים. 

אם מספר האריחים הנכללים ב– 1 מ"ר קטן מ– 10, בודקים 10 אריחים, לפחות. התקן הבינלאומי 10545 דן בהרחבה בנושא הפגמים המותרים בפני האריח ובמידות. ההקפדה על נושא זה הינה קריטית, בכלל, ובאריחים מזוגגים, בפרט. באריחים מזוגגים, פגיעה בזיגוג של האריח פירושה שבאזור זה אין "הגנה" על האריח ולפיכך כל לכלוך יחדור את שכבת ההגנה ויגיע ל"ביסקוויט" ולמעשה מדובר באריח פגום ללא כל אפשרות לתיקונו.

  

תהליך הבדיקה על ידי מכון התקנים

מכון התקנים מבצע נטילה של מדגם מכל משלוח ייבוא (למעט אם מדובר בכמות קטנה).

המכון מבצע בדיקות של התאמת המוצר, כפי שתואר על ידי היצרן(*) לתקנים. במידה ומדובר ביבואן ותיק ואמין, הנטילה מתבצעת מתוך מחסניו. במידה ומדובר ביבואן חדש ו/ או לא אמין, הנטילה מתבצעת בנמל.

(*) ע"פ התקן הבינ"ל, יצרן מחויב לרשום על כל אריזה את הפרטים העיקריים של המוצר כגון:
שם המוצר, מידה (קליבר),סדרת ייצור (גוון), קבוצת ספיגה, אריח מזוגג או לא מזוגג. 

בתום התהליך מוציא המכון תעודת הבדיקה המתייחסת לפרמטרים שנבדקו:
(*) אם כל הבדיקות תקינות היבואן יכול לשווק את האריחים ללא כל מגבלה
(*) אם יש פרמטרים לא תקינים על היבואן לבצע פעולות להסרת המפגעים. לעיתים לא ניתן להסיר את המפגעים ובמקרים אלה יש דרישה להחזרת האריחים ליצרן או הנחייה להשמדת האריחים.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות