עיקרי תקן 1555

תקן 1555 חלק 3 - ריצוף: מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף וחיפוי

"תקן זה נועד לקבוע דרישות למערכות המחפות רצפות בבניינים בפסיפס או באריחי קרמיקה".
קרמיקה – כולל גם אריחי פורצלן (שהינם אריחי קרמיקה בעלי ספיגות נמוכה מ – 0.5%).

תקן 1555 חלק 3 הינו תקן מפורט למדי שנועד להגדיר ולהסדיר נהלי עבודה וביצוע אשר יבטיחו את תפקוד הריצוף באופן תקין  ובטיחותי לטווח ארוך. למטרה זו מפרט התקן דרישות והוראות שונות כגון: 

 1. דרישות לגבי טיב החומרים.
 2. תפקוד המערכת המוגמרת. 
 3. תכנון המערכת.
 4. הבדיקות שיש לערוך במהלך היישום ובסיומו. התקן חל על מערכות לחיפוי רצפה – קרמיקה או פסיפס.

 

1. התקן מתייחס למספר תחומים

 1. רצפות בבנייני מגורים, בנייני ציבור ובניינים מסחריים
 2. אזורים יבשים ואזורים רטובים
 3. אזורים מקורים ואזורים לא מקורים
 4. בטון יצוק או בטון טרום

 

2. התקן אינו חל על

 1. מערכות רצפה שהעומס עליהן גדול מ – 4.N/M² 4 (קנ"מ/ מר², באישור מתכנן ניתן להחיל על מערכות עם עומס של 4-5 KN/M²)
 2. רצפות במקומות שיש בהן תנועה כבדה
 3. מערכות רצפה שיש להן דרישות תפקודיות מיוחדות (כגון בריכות שחייה וחדרי קירור)
 4. רצפות צפות ("רצפה צפה")

 

3. התקן דן בהיבטים השונים הקשורים לריצוף ובעיקרם:

 1. החומרים המרכיבים את התשתית עליה מרצפים את הקרמיקה או הפסיפס
 2. מאפייני האריח על פי תקן 314
 3. מישקי התפשטות
 4. אופן ההדבקה ותהליך ההדבקה
 5. הגדרות לעוצמת התנועה: תנועה קלה, תנועה בינונית ותנועה כבדה

התקן דן בחומרים השונים המרכיבים את תשתית הריצוף ומאפשר מספר אופציות חליפיות ליצירת תשתית מתאימה לריצוף.

 

מאפייני האריח על פי תקן 314

הדרישות לגבי אריחי הריצוף הינן עמידה בתקן הישראלי מס' 314 לרבות: 

 1. אריחים לריצוף חוץ יהיו בעלי ספיגות ממוצעת נמוכה מ – 3%
 2. אריחים המתאימים לאזורי קרה
 3. אריחי שיפולים ("פנל") יהיו מאותו סוג של אריח הריצוף

** יש לעיין בתקן או להתייעץ עם מומחים כדי לעמוד בדרישות התקן. אי עמידה בדרישה/ דרישות התקן עלולה להתבטא בכשלים בריצוף עד כדי פסילת המשטח.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות