סדרת ייצור – מנה (Batch או Lot)

סדרת ייצור (של אריחים סוג א') מוגדרת על ידי 2 מדדים עיקריים

  1. גודל (קליבר - Caliber)
  2. גוון (Shade)
    למשל, בדוגמה לעיל, אריח המסומן קליבר 01 (בגודל 59.8X59.8) ובגוון D יסומן על ידי המפעל באופן הבא: D/ 01.

אם כך, אנו מגיעים כעת לאחת הבעיות המרכזיות של ייצור אריחי קרמיקה ופורצלן
תהליך ייצור בו יש אפשרות תיאורטית לקבל 5 גוונים שונים* וכן 5 קליברים שונים** מוליד מצב בו אפשר לקבל, כאמור תיאורטית, 25 סדרות ייצור שונות.
(*) סימון הגוון: A – B – C – D – E
(**) סימון הקליבר: 01 – 02 – 0 – 1 – 2

להלן 25 הסדרות האפשריות על בסיס הדוגמה המתאורת לעיל  של האריח בגודל 60X60:

 2

 1

 0

 02

   01

 קליבר/ גוון

 A2

 A1

 A0

 A02

 A01

A

 B2

 B1

 B0

B02

B01

B

 C2

C1

C0

 C02

 C01

C

 D2

 D1

 D0

 D02

D01

D

 E2

 E1

 E0

 E02

 E01

E

כדי שנקבל ריצוף (או חיפוי) משטח "תקין" אנו חייבים להשתמש באריחים מסדרת ייצור אחת.

 

הסעיף  ISO 10545 – 2 בתקן  מתייחס לנושא סדרת הייצור ("מנה") בהיבטים הבאים

  1. האופן בו על המפעל לציין את המאפיינים של המוצר המסופק ללקוח על גבי האריזות
  2. הבדיקות אותן מבצע המכון. הבדיקות מתבצעות על מנה של ייצור (Lot או Batch) באופן מדגמי
לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות