מתי משתמשים בכל בדיקה

1. בדיקת מוצרים חדשים

א. בדיקות החלקה – רמפה – בדיקת  R + בדיקת A-B-C

השימוש בבדיקת רמפה נעשה בכל אחד מהמצבים הבאים:
א. היצרן הצהיר (על אריזת המוצר), על מידת ההחלקה, על-פי אחד או שני הפרמטרים; או
ב. אם מצב השירות הצפוי של המוצרים לאחר התקנתם רטוב או מזוהם; או
ג. אם קיימת דרישה מיוחדת.

הדרגה המינימאלית לשימוש במשטח הינה:
באזורים בהם נהוג ללכת נעולים בנעלים: R-9
באזורים בהם נהוג ללכת יחפים: A

מדדי הרמפה מקובלים לשימוש מרכזי בקרב בעלי מקצוע בבואם לאפיין בפרויקטים מוצרים לאזורים שונים של הפרויקט. 

ב. בדיקת מטוטלת – BPN

השימוש בבדיקת מטוטלת נעשה בכדי לקבוע את דרגת ההתנגדות להחלקה של מוצרים שמידת התנגדותם להחלקה איננה מוצהרת (על ידי היצרן) ומצב השירות הצפוי של המוצרים לאחר התקנתם יבש או לא ידוע. הדרגה המינימאלית לשימוש במשטח הינה BPN> 25.
זו הבדיקה המרכזית בה משתמש המכון לאור העובדה שמרבית היצרנים אינם מצהירים (על אריזת המוצר) על רמת ה-R או ה-A-B-C של האריחים. כאמור, אם היצרן הצהיר על רמת ההתנגדות של המוצר - ייבחן המוצר בבדיקת רמפה לצורך קביעת ההתאמה להגדרה (במקרה זה, לא תבוצע הבדיקה במטוטלת).

מדד ה-BPN  משמש, כאמור לעיל, במקרים רבים מאוד מדד חליפי למדדי הרמפה.

ג. בדיקת חיכוך –EFT 

 השימוש בבדיקת EFT  ("בדיקה על יבש") אפשרי לשני מצבים:
א. בדיקה תחליפית לבדיקת R לריצוף ביחידות דיור למעט מרפסות, חדרי רחצה ומקלחות.
ב. נועד למקרים בהם אריח אינו עומד בהגדרה מינימאלית של R-9 או BPN>25. זו בדיקה "מקלה" שנועדה לאפשר שימוש באריחים בעלי התנגדות להחלקה נמוכה מאוד והיא מיועדת לשימוש ביתי בלבד ובשום מקרה לא למקום ציבורי.
ע"פ התקן אריח שלא יעמוד בתנאים המינימאליים הנ"ל, לא יוכל לשמש גם לריצוף ביתי.

על מנת שמוצר/ משטח יעמוד בהגדרת החלקה מתאימה עליו לקיים (במצטבר):
• מקדם החיכוך הממוצע המינימאלי –  0.4.
• מקדם החיכוך המינימאלי בבדיקה יחידה – 0.35.
דוגמאות לאריחים בעלי התנגדות נמוכה מאד: אריחים בגימור מלוטש,לפטו או הונד.


2. בדיקת משטחים קיימים

א. בדיקת משטחי הליכה קיימים, מתבצעת באמצעות מטוטלת (BPN) למעט המשטחים המפורטים בסעיף 2, להלן.
ב. בדיקת רצפות יחידות דיור (למעט מרפסות), חדרי רחצה ותאי מקלחת מתבצעת בבדיקת חיכוך יבש (EFT).

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות