מפרט ליישום רובה צמנטית

*המפרט אינו מחליף את הוראות היצרן. 

א. כללי
ההנחיות מתייחסות לשימוש ברובה על בסיס צמנט חד קומפוננטית (בתוספת מים בלבד) המפרט אינו מחליף את הוראות היצרן.

 

1. דרישות כלליות לתשתית 

 1. יש לדאוג לפוגה ברוחב מינימאלי של 3 מ"מ ובעומק שיהיה שווה לעובי האריח, כדי לאפשר לרובה מרווח החדרה.
 2. יש לנקות את המישקים משיירי דבק, טיט, וכל חומר זר אחר לפני מילוי הרובה.
 3. לפני יישום הרובה יש לנקות את הפוגה עם מברשת דקה או שואב אבק.

 

2. זמן יישום הרובה מגמר הנחת האריחים:

 1. על קיר שעליו מודבקים אריחים לא לפני 24 שעות
 2. על קיר בהדבקה בטיט לא לפני 2-3 יממות
 3. על רצפה שעליה אריחים מודבקים לא לפני 24 שעות
 4. על רצפה בהדבקה בטיט לא לפני 7-10 ימים

בשימוש בדבקים מהירי התייבשות לפי הוראות היצרן.

 

3. כלים ואביזרי עזר.

 1. מקדחה חשמלית
 2. מוט ערבול
 3. אמבטיית שטיפה
 4. מאלג' ספוג
 5. סמרטוט נקי

 

4. הוראות הכנה:

 1. יש לשפוך את האבקה לתוך מיכל נקי המכיל מים נקיים (כמות לפי הוראות היצרן) תמיד יש להוסיף את האבקה למים ולא להיפך.
 2. יש לערבב את התערובת בעזרת מוט ערבול, עם מערבל במהירות סיבוב נמוכה (כ 150 סל"ד מקסימום) עד קבלת תערובת הומוגנית ללא גושים.
 3. לאחר 2-3 דקות יש לערבל ערבול נוסף לזמן קצר.
 4. יש להקפיד להכין כמות במידה כזו שתאפשר שימוש בטרם ייבוש, הוספת מים לאחר הייבוש על מנת "להחיות" את הרובה אינה מותרת.

 

5. הוראות עבודה

 1. שטוף את הרצפה/ קיר והמתן לייבוש.
 2. ודא שהפוגה נקיה.
 3. ערבב את החומר בהתאם להוראות.
 4. בעזרת מאלג' גומי קשיח, החדר את התערובת לתוך המישק (אין לדלל את התערובת לשיפור העבידות מעבר לכמות המים הנדרשת) הקפד להחדיר את הרובה לכל עומק המישק.
 5. דאג לעבד את פני השטח העליונים. הקפד שלא יווצרו חורים ונקה את שאריות הרובה ועודפי החומר.
 6. הניקוי יעשה תוך שימוש בספוג בדרגת קושי מתאימה תוך דקות לאחר גמר יישום הרובה.
 7. השימוש יעשה לפי הוראות היצרן.

 

נוסחה לחישוב כמויות רובה
התוצאה הינה במונחי ק"ג/ מ"ר: 

A+B*(C*D*PS) = kg\sqm

                                A*B  

A= אורך האריח
B= רוחב האריח
C= עובי האריח
D= רוחב המישק (פוגה)
PS= צפיפות (משקל סגולי)

המשקל הסגולי של רובה צמנטית שונה מהמשקל הסגולי של רובה אפוקסית שינוי קל מאוד 1.5 לרובה צמנטית ו- 1.6 לרובה אפוקסית (6%). ההבדל שונה מיצרן ליצרן ובכל מקרה מופיע במפרט הטכני של החומר. יש לחשב לפי נתוני היצרן.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות