ישרות הצדדים (Straightness of Sides) וישרות פאות (Rectangularity)

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-2

surface quality Determination of dimensions and (הגדרות איכות לפני שטח ומידות)  

 

סעיף 10545-2 דן במספר נושאים הקשורים לאיכות פני האריח בהיבטים של מידות

1. ישרות הצדדים (Straightness of Sides)
2. ישרות הפאות (Rectangularity)

המדדים קובעים את הסטיות המותרות של צדדי האריח ביחס לאורך הצלע (פרמטר 1) ואת הסטיות המותרות בין בסיס האריח ופני האריח לאור העובדה שתיארנו לעיל, שהאריח נשלף מהתבנית בצורת "פירמידה" ולא בפאות ישרות (פרמטר 2).

 

האריחים נראים באופן הבא, בצורה סכמטית 

 

 התקן מאפשר סטייה ביחס למידה הנומינלית בגודל של X/L ±

X - גודל הסטייה
L - צלע האריח

לדוגמה: אם האריח בגודל 60*60 ס"מ, אזי הסטייה המותרת הינה של 0.6%.
כלומר: הסטייה המותרת הינה 600*0.6% = ± 3.6mm

 

ישרות הפאות 

שרטוט ישרות הפאות

 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות