KS 200 Clips System - מערכת גלויה

  • השיטה מאפשרת שימוש באריחים בגודל של עד 60X120
  • אלמנטים L מוצמדים אל הקיר
  •  פרופילים אנכיים מחוברים אל האלמנטים L
  • קליפסים מפלדת אל-חלד מחוברים לפרופיל
  • האריחים מוצמדים לפרופיל, תחילה לקליפס התחתון ולאחר מכן מחובר הקליפס העליון
  • מיקום הקליפסים נקבע ע"י הפרופילים (בהתאם לגודל האריחים)
  • ניתן לצפות את הקליפסים באבקה כך שיתאימו לצבע האריחים
  • האריחים נותרים שלמים ואינם עוברים כל תהליך עיבוד

 

ks200

תהליך הביצוע

1.

 

2.

 

3.

4.

5.

6.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות