Varyap Meridian

מיקום הפרוייקט:
Istanbul, Turkey
חיפוי והצללה במתכות:
כללי, חיפוי והצללה
חומר:
Expanded Mesh Facade
לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות
Varyap Meridian-Expanded Mesh Facade