התנגדות לשחיקה (Abrasion Resistance)

התנועה על גבי האריחים יוצרת שחיקה של פני האריחים. שחיקה זו נקראת Abrasion.

קיימים 2 סעיפים שונים לגבי השחיקה המתייחסים לסוג האריח

 1. אריחים לא מזוגגים 
  הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-6
  Determination of resistance to deep abrasion of unglazed tiles  
 2. אריחים מזוגגים  
  הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-7
  Determination of resistance of surface abrasion of glazed tiles

 

ההבדל בין סוגי השחיקה נגזר מאופי האריחים 

 1. אריחים לא מזוגגים – אריחים אלו הם "יחידה אחת". השחיקה הינה של החומר המרכיב את האריח עצמו, לפיכך, למרות השחיקה  של פני האריח, המוצר עצמו ממשיך להישאר "כיחידה אחת".               
 2. אריחים מזוגגים  – השחיקה הינה של החומר המזוגג (הגלזורה) שהינו השכבה שעל פני האריח. במידה והגלזורה נשחקת, האריח נפגם. 

 

המדדים הקובעים את רמת השחיקה

 1. אריחים לא מזוגגים -  המדד המגדיר את שחיקת האריח הינו הנפח של החומר שהוסר מפני האריח. מבצעים במעבדה תהליך המדמה שחיקה של פני האריח ובהתאם נקבית רמתו. מדד זה הינו 175mm³ (מילימטר מעוקב). השחיקה בפועל של אריחים מעולים הינה עד 130mm³ (מילימטר מעוקב).
 2.  אריחים מזוגגים –  המדד המגדיר את שחיקת האריח הינו שחיקת הגלזורה שעל פני האריח. מבצעים במעבדה תהליך המדמה שחיקה של פני האריח ובהתאם נקבעת רמתו. יצוין שאמנם קיימות 5 רמות שחיקה (אף כי מקובל להתייחס ל-6 רמות), כפי שיפורט להלן ואולם מכיוון שתהליך הבדיקה הינו רציף ולא בדיד, ייתכנו מספר אריחים עם אותה דרגת שחיקה אך עדיין יכולים להיות ביניהם הבדלים גדולים. למשל: דרגת שחיקה 4 – טווח הסיבובים לדקה נע בתחום 2,101-12,000!

 רמת שחיקה

טווח (*)

התאמה לשימושים העיקריים (ריצוף)

 0

 100

דקורציה – לא מתאים לשימוש ריצוף

 1

 150

מתאים לאזורים בעלי תנועה קלה מאוד, חדרי אמבטיה

 2

 600

ממוצע – תנועה קלה באזורי הבית, פנים הבית למעט אזורים ליד הכניסה

 3

750-2,100

ממוצע – תנועה כבדה, כל איזור הבית, אזורים מסחריים עם תנועה קלה

 4

    

 12,000- 2,101

תנועה כבדה, כל אזור הבית ומרבית השימושים המסחריים כגון בתי מלון, מסעדות, בתי ספר, חנויות ומרכזי קניות

 5

 <12,001

תנועה כבדה ביותר, כל השימושים למגורים ולשימושים מסחריים, התאמה  לשימושים תעשייתיים

 

הערה: יש לקחת בחשבון אזורים בהם יש גרגרי חול רבים (איזור מדברי/ יבש, בתים פרטיים). בכניסות לבתים אלה צפויה שחיקה גבוהה יותר עקב השפעת הדריכה על גרגרי החול המשמשים זרזי שחיקה משמעותיים (עקב מרכיב הזכוכית שבחול).

 

התיאור הגרפי להלן ממחיש את המשמעות של רמת ההתנגדות לשחיקה. בעוד שהמדד של דרגת השחיקה הינו בדיד (1-2-3-4-5) הרי שבפועל רמת השחיקה מתייחסת לטווח רחב של תוצאות. הדוגמה הטובה ביותר הינה של דרגת שחיקה 4:
בדרגת שחיקה זו נכללים אריחים שחשופים לשחיקה לאחר השפעה מינימלית של  2,100 סל"ד (סיבובים לדקה) בעוד שבקבוצה זו נכללים אריחים החשופים לשחיקה מקסימלית של 12,000 סל"ד. פער עצום זה ממחיש את ההבדלים האדירים בין אריחים שונים המוגדרים באותה דרגת שחיקה. כיצד יודעים מהי הרמה המדוייקת של השחיקה בתוך אותה קבוצה? רק אם מקבלים את תוצאות הבדיקה שביצעה המעבדה.  

רמת השחיקה

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות