התנגדות לפגיעה

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-5

Determination of impact resistance by measurement of coefficient to restitution.

הפרמטר בודק את רמת ההתנגדות לפגיעה של חפץ כבד באריחים.
הבדיקה מתבצעת על ידי הטלת כדור ברזל מגובה נתון על גבי האריח הנבדק ומדידה של הגובה אליו עולה הכדור בחזרה ("Rebound").

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות