התאמת ריצופים לייעודים שונים

יש חשיבות מכרעת להתאמה נכונה של האריחים לייעוד המבוקש.
בפרק זה נתמקד בהתאמת מוצרים בעיקר מההיבטים הטכניים בלא להיכנס לכלל היבטים האסתטיים של מראה וסגנון. התייחסנו לאזורים השונים של הבניין (מגורים, מסחרי, ציבורי; פנים וחוץ) בהתאם למאפיינים השונים הנדרשים מהמשטח (עיקרי הפרמטרים: היקף התנועה, חוזק שבירה, רמת החלקה).

 אלמנטים שיבטיחו את הצלחת הריצוף
הצלחה בבחירת אריח כוללת מספר רב של אלמנטים שבהתקיימם מובטח כי נקבל משטח מוצלח ועמיד לאורך זמן רב: 
א. בחירת אריח נכונה
ב. איכות ושיטת הריצוף
ג. הדבקים בהם משתמשים
ד. הקפדה על תפרי התפשטות (לרבות מרווחים)
ה. חומרי רובה
ו. הקפדה על נהלי ביצוע ויישום קפדניים
ז. תחזוקה נאותה של המשטח

  

תקנים וניסיון מקצועי
המלצות שלנו נשענות הן על ניסיון מקצועי רב שנים שלנו וכן של בעלי מקצוע מובילים בענף בישראל ובעולם, וכן על התקנים השונים אשר פרסם מכון התקנים הישראלי והנוגעים להיבטים השונים המפורטים לעיל (המשטח שמתחת לאריח, שיטת היישום, האריח עצמו):
1. תקן 314 – מאפייני הקרמיקה
2. תקן 1555 פרק 3 – הנחיות ריצוף
3. תקן 1661– מילוי המישקים ("רובה")
4. תקן 2279 – התנגדות למשטחי החלקה
5. תקן 4004 – דבקים לריצוף

 

א. בחירת אריח נכונה

בחירת אריח נכונה תלויה במספר גורמים
1. מטרת השימוש – שימוש ביתי/ מסחרי תעשייתי; תנועה רבה/ תנועה מצומצמת; פנים/ חוץ.
2. מאפיינים טכניים של האריח – גודל, עובי, גימור פנים, דרגת שחיקה , חוזק שבירה.
3. היבטים אסתטיים – גורם בעל חשיבות רבה להצלחה. לאור ריבוי הטעמים והסגנונות המיושמים על ידי האדריכלים, מצאנו לנכון לגעת במספר המלצות וכללים מנחים.

 הפרמטרים הטכניים
בפרק שלהלן נתייחס בהמלצותינו בהרחבה להיבטים הטכניים של המוצרים. המשמעות הינה התייחסות לפרמטרים השונים המאפיינים את האריח. יש להדגיש כי איננו מציינים את כל הפרמטרים המאפיינים את האריחים אלא רק את אלה אשר הינם בעלי חשיבות מכרעת להצלחת התפקוד של המשטח. מובן מאליו ששאר הפרמטרים שאינם מצוינים חייבים, כמובן, לעמוד בתנאי המינימום של התקנים השונים. תנאי המינימום של כל פרמטר המתייחסים לאריחים מופיעים בפרק "תקן 314 – מאפייני הקרמיקה והפורצלן".

 כאן המקום לציין כי היצרנים מצהירים על הפרמטרים השונים של האריחים (כגון: דרגת שחיקה, התנגדות לכפיפה, רמת התנגדות להחלקה). הצהרות אלה חשובות ביותר עבור המתכנן בבואו לבחור אריחים להתאמה לייעוד המבוקש. ניתן ורצוי מאוד לאמת הצהרות אלה על ידי בדיקות של מכון התקנים ובכך להבטיח יישום הולם ונכון של המוצרים. 

חשוב לציין שאין אריח "טוב" ואריח "לא טוב" או אריח "מועדף" ואריח "נחות" בהקשר זה של התאמת האריחים לייעוד.

על מנת שאריח יתאים לייעודו עליו לעמוד בפרמטרים מסוימים. לפיכך, אריח שאיננו עומד בפרמטרים אלה איננו מתאים לייעוד המדובר אך ייתכן שהוא אריח מעולה למטרות וצרכים אחרים.
ברצוננו להדגיש כי ההמלצות דלהלן נשענות על ניסיון רב שנים שלנו ושל לקוחות שלנו וכן קולגות בעולם.
ההמלצות מתייחסות למשטחים שונים בעלי מאפיינים מיוחדים. עם זאת, במקרים רבים, יש גם שוני בין משטחים שמבחינה תיאורטית הם זהים. לפיכך, חובה להתייעץ עם מומחה מקצועי בכל נושא בכדי לבחון את הייחודיות של המשטח הספציפי ולהתאים לו את הריצוף המתאים.

  

ב. איכות ושיטת הריצוף

איכות ושיטת הריצוף בעלי משמעות חשובה לא פחות (ויש האומרים אף יותר) מבחירה נכונה של האריח. לפיכך, חובה על מתכנן המשטח לקבוע מספר רב של פרמטרים על מנת לתת פתרון נכון למשטח המתוכנן ובעיקרם:
א. מפרט של תשתית הריצוף
ב. שיטת הריצוף
ג.  שיטת ההדבקה המתאימה
ד. חומרי ההדבקה
ה. גודל המרווחים ("פוגות")
ו. תפרי התפשטות
ז. סוג האריח

 

קיימות שתי שיטות עיקריות ליישום האריחים בהן דננו בהרחבה וצירפנו מפרטי יישום
1. ריצוף על משטח בטון או בהדבקה
2. הדבקה על חול צמנטי

ריצוף המבוצע באופן נכון עשוי להוות נדבך משמעותי בתפקוד האריח , עמידותו לאורך זמן בעומסים ובתנועה ולפיכך בהתאמתו לייעודו. ביצוע נכון של הריצוף יבטיח כי המשטח (ולא רק האריח) יהיה היחידה השלמה הנושאת את עומס והתנועה ובכך תובטח עמידותו לאורך זמן. ביצוע לא נכון יביא לכשלים רבים. לאור החשיבות המכרעת של איכות הריצוף, הקדיש מכון התקנים מספר תקנים הדנים בנושא זה על היבטיו השונים, כפי שפורט לעיל. לפיכך, יש צורך לבצע את עבודת הריצוף תוך התחשבות בכל התקנים כיוון שלכל אחד חשיבות רבה הן בפני עצמו והן כחלק מהפתרון הכולל. אנו דנו בהרחבה בכל התקנים הללו (ראו פרק - "התקנים הישראליים") תוך התייחסות להיבטים השונים של התקנים ומתן פירוט והבהרה על מנת שניתן יהיה להבינם. בפרק זה, שילבנו, כאמור, את ההתיחסות לדרישות התקנים הישראליים לצד הניסיון הרב שנצבר על ידי בעלי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל ובחו"ל.

  

ג. תחזוקה נאותה של המשטח 

תחזוקה נכונה של האריחים הינה חלק בלתי נפרד מהצלחה של המשטח למילוי ייעודו לאורך זמן.
לאור חשיבותו המכרעת של הנושא הקדשנו פרק נפרד לתחזוקת אריחים: תחזוקה וניקוי אריחים

 

ד. מומחיות

מומחיות בנושא ריצוף
אנו מוצאים לנכון להדגיש פעם נוספת כי ההנחיות וההמלצות להלן מהוות מסגרת התייחסות למשטחים השונים באזורים השונים. לאור ההבדלים השונים בין האזורים השונים, נדרשת הערכה ספציפית לכל אזור אשר תביא בחשבון את התנאים הייחודיים שלו וממילא את הפתרון האופטימלי. לפיכך, חובה להיוועץ במומחים לריצוף בכל הקשור להיבטי הריצוף בפרויקט הספציפי.

 

מומחים בנושא אריחי ריצוף
אנו ממליצים להתייעץ עם אנשי מקצוע המתמחים בנושא הריצופים לאור הסוגים השונים (הטיפולוגיות) של המוצרים הקיימים בשוק שלהם מאפיינים שונים והתנהגויות שונות לאורך זמן בתנאי שטח נתונים. יש לזכור כי קיימות טכניקות חדשות ומגוונות של ייצור שלא תמיד מובנות לכל וגורמות לבלבול רב ואי ידיעה של המשמעויות השונות הכרוכות ביישום אריח מסוג מסוים.  

 

ייעוץ ומהלצות יינתנו לכל פרויקט בהתאם למאפיינים המיוחדים שלו

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות