בדיקות הריצוף

קיימים שני סוגי בדיקות שיש לבצע לצורך בחינת טיב הריצוף:
הבדיקות מתבצעות עפ"י הנדרש בתקנים 789 ו-1555 (חלק 3).

 

א. בדיקות עצמיות

בדיקות אלה כוללות את כלל הנושאים המטופלים, לרבות חומרי התשתית, בדיקת התאמת הריצופים למוצר שהוזמן (לרבות אחידות של סדרות הייצור), התאמה לתכנון, השלמת עבודה נדרשות, הכנת תשתית, בדיקות מישקים, בדיקת האריחים, בדיקות פילוס המשטח וכן בדיקות של חוזק המתיחה במשיכה צירית של התשתית. 


ב. בדיקות המערכת המוגמרת

התקנים מציינים מספר רב של בדיקות אשר יש לערוך במקרה של חילוקי דעות לגבי טיב עבודת הריצוף. 
בין הבדיקות התקנים מונים:
 - בדיקת המראה הכללי
 - בדיקת הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים
 - בדיקת הקשה
 - בדיקת חוזק ההידבקות במשיכה צירית
 - בדיקת ההתנגדות להחלקה
 - בדיקת בידוד מפני קול הולם

הבדיקות ייערכו אך ורק על ידי מעבדה שהוסמכה לכך על ידי מכון התקנים. 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות