האריזה

שלב זה יכול לכלול שלב אחד או שני שלבים:

א. אריזה של האריחים 

אריזת האריחים יכולה להתבצע ישירות לתוך קופסאות קרטון אם באופן מיידי או אם בדרך של אחסון ביניים של האריחים במתקנים ייעודיים. הסיבה לאחסון ביניים יכולה לנבוע בעיקר מכך שקצב יציאת המוצרים מהתנור עולה על קצב האריזה ויש צורך בויסות התהליך.

ב. תהליך חיתוך של האריחים לפני האריזה

תהליך זה רלבנטי במפעלים שמעדיפים לבצע חיתוך (של פאות האריחים) לפני האריזה אם באופן חלקי או באופן מלא כ"סטנדרט" של המפעל . תהליך זה נקרא Rectification. במרבית המפעלים, תהליך החיתוך נעשה לאחר תום תהליך הייצור ולפני שלב האריזה. ישנם מפעלים המבצעים את חיתוך האריחים ועיבודים נוספים לאחר שלב האריזה. עניין זה מחייב פתיחת האריזות, ביצוע העיבודים ואריזה מחדש.

בשלב בו נארזים האריחים המערכות הממוחשבות מציינות את האינפורמציה של האריח על גבי האריזה.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות