דרגת ההחלקה המינימאלית הנדרשת מהמשטחים השונים

התקן הישראלי 2279 מחייב רמת החלקה מינימאלית של משטחי הליכה. התקן מפורט מאוד וכולל אזורים שונים של תנועת בני אדם - לגביהם יש התייחסות ספציפית.

התקן משתמש ב-3 מדדים שונים להגדרת רמת ההחלקה. לרוב מגדיר התקן 2 מדדים אלטרנטיביים, שבהתקיים אחד מהם המשטח מתאים לייעוד שלו. במספר מקרים התקן מגדיר 3 מדדים אלטרנטיביים ובמספר מקרים התקן מגדיר מדד אחד בלבד.

להלן מספר דוגמאות:

האזור הרלבנטי

הדרגה בבדיקה בכבש

הדרגה בבדיקה במטוטלת

דרגת נפח חלל הדחק 

דירת מגורים - סלון + חדרי שינה

R-9 (*)

לא נבדק במטוטלת (*)

 
דירת מגורים - מרפסות + חדרי רחצה

R-10 או A

BPN: 35-44

 
דירת מגורים - תאי מקלחת

R-11 או B

BPN: 54-45

 
מבואות הכניסה בבנייני מגורים

R-9

BPN: 25-34

 
       
מרכזים מסחריים      
אזורים יבשים בבניינים ציבוריים וקניונים

R-9

BPN: 25-34

 
אזורים שאינם רטובים במרבית הזמן

R-10

BPN: 35-44

 
חדרי שירותים ציבוריים

R-10

BPN: 35-44

 
דוכנים ודלפקים למכירה או להגשת מזון

R-10

BPN: 35-44

 
אזורים רטובים רוב הזמן 

R-11

BPN: 45-54

 
       
אזורי עבודה תעשייתיים(***)      
מוסדות הסעדה      
מטבחים של בתי מלון ומסעדות

R-11

BPN: 45-54

V 4 (**)

מטבחי הסעדה לבתי חולים ומרפאות

R-11

BPN: 45-54

 
שירותים רפואיים (בתי חולים)      
חדרי חיטוי (רטובים)

R-11

BPN: 45-54

 
חדרים סניטריים, חדרי אמבט של המחלקות

R-10

BPN: 35-44

 
תאי מקלחות מרוצפים

R-12

BPN > 54

V 6 (**)

 (*) לחילופין ניתנת אופציה לבדיקה בחיכוך יבש
(**) נפח הדחק – לגבי משמעות הפרמטר – ראו בסעיף "סוגיות נבחרות"
(***) טבלה א' בתקן 2279 מפרטת את דרגות ההתנגדות להחלקה הנדרשת מאזורי מסחר ותעשייה

- טבלה זו מבוססת על Table 5 של המסמך האוסטרלי CSIRO HB 197 – 1999.

הפירוט המלא של דרגות ההתנגדות להחלקה מופיע בתקן הישראלי מס' 2279.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות