אריחי נגישות לעיוורים

ת"י 1918 דן בנושא נגישות הסביבה הבנויה וכולל שישה חלקים. במאמר זה אנו נתייחס לחלק מס' 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה ועיוורים".
מטרת התקן הינה לצמצם למינימום את אפשרות הפגיעה של מוגבלי הראייה.
חלק מס' 6 לתקן, פורסם בחודש מאי 2011 והפך לתקן קובע שישה חודשים ממועד פרסומו.

התקן דן באמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה תוך חלוקה לשתי קבוצות:
א. בעלי שרידי ראייה בדרגות שונות ורוב האנשים בעלי מוגבלות ראייה. שרידי ראייה אלה משמשים להם אמצעי הבחנה ברמזים במרחב לצורך התמצאות, ניידות והמנעות מסכנות.
ב אלו שהם עיוורים לחלוטין ומיעוט האנשים בעלי מוגבלות ראייה. חוש המישוש הוא האמצעי עבורם להבחנה ברמזים במרחב לצורך התמצאות, ניידות והמנעות מסכנות. המישוש מתבצע באמצעות כף רגל נעולה, כף יד ו/או מקל נחייה.

קביעותיו של תקן זה מהוות נדבך נוסף ביצירת מערכת שיטתית והדירה לאזהרה במרחב עבור אנשים עם מוגבלויות ראייה. מערכת זו מתבססת עזרים שניתנים למישוש (Tactile) ומבוססים על העקרונות להלן:
עצור! (STOP) – עם זיהוי סימן אזהרה
חשוב! (THINK) – לאחר זיהוי סימן מאתר
המשך בדרכך (GO) – באמצעות סימן מוביל

התקן מתייחס בין השאר
א. לסוגי החומרים השונים שניתן לעשות בהם שימוש בריצוף, על מנת שימלאו את יעודם
ב. מידות האריחים ואמצעי הזהירות (הגבשושיות) שעל פני הריצוף
ג. צבעי החומרים (לצורך בדיקת ניגודיות של הריצוף מול הסביבה וכן מידת החזר אור)
ד. מקומות בהם יש להשתמש באמצעי הנגישות

מבנה האריחים

מבנה האריחים משמש חלק מ"שפה" מקובלת בעולם למוגבלי ראייה. בין השאר ניתן לראות להלן את מבנה האריחים והמשמעות שלהם: 

STOP

 

GO

CROSS

אריחים התואמים לתקן
יש לציין כי מספר היצרנים של אריחי הנגישות הינו מוגבל מסיבות כלכליות. עם זאת, לא כל היצרנים מייצרים את המוצרים על פי כללי התקן הישראלי ולפיכך נפסלים לשימוש על ידי יועצי הנגישות המורשים.

הילרון משווקת את ריצופי הנגישות מסדרת Safety של חברת Caesar. האריחים המשווקים ע"י Ceasar הינם אריחי פורצלן (Unglazed, Full Body) האיכותיים ביותר מהקיימים בשוק.

אריחים אלה עברו בהצלחה רבה את מבחני ההתאמה לתקן הישראלי של מספר יועצי נגישות בפרויקטים בהם אופיינו מוצרים אלה.

האריחים עומדים בכל התקנים הארופאיים של ISO -10545 (אומץ במלואו ע"י ת"י מס' 314).

יש לציין כי Caesar מציעה ללקוחות פתרון כולל המתבסס על מעל 10 שנות ניסיון בתחום זה:
א. ייעוץ מקצועי.
ב. סיוע בתכנון מרחב התנועה באמצעות מחלקת התכנון המקצועית שלה.
ג. אספקת המוצרים המתאימים.
Caesar מייצרת 7 סוגי אריחים ("השפה") המפורטים להלן (דרגת ההתנגדות להחלקה ע"פ התקנים הגרמניים – DIN 51130 ,DIN 51097):

המוצר

Stop

Mix

Line

Cross

Turn

Go

Alt

דרגת התנגדות להחלקה

R-10, C

R-10, C

R-10, A

R-11, C

R-10, A

R-10, C

R-10, C

חוזק הכפיפה של האריחים - F>50N/mm².


מבנה האריחים הבסיסי המוצע על ידי Caesar:
עובי בסיס – 9.5 מ"מ
עובי תבליט – 5 מ"מ

 

לאור מורכבות הנושא, אנו מציעים להתייעץ עם מומחים לנגישות בכל הקשור לפתרונות הנדרשים בכל אתר.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות