איכות פני האריח (Surface Quality)

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-2
Surface quality Determination of dimensions and Surface quality (הגדרות איכות לפני שטח ומידות).

בתום תהליך הייצור מתבצע שלב מיון האריחים (מיון טכנולוגי ואנושי) לקביעת איכות האריחים
התקנים דנים בשני סוגי איכויות: סוג א' (First Choice), סוג ב' (Second Choice).
בפועל קיימים סוגים אחרים לצרכי מסחר: סוג מסחרי (Commercial), חומר פסול.

 

בדיון להלן אנו נתייחס רק לאריחים שהם סוג א'

סוג א' - אריח תקין לחלוטין מבחינת מספר פרמטרים שהעיקרים שבהם

הפרמטר

הדרישות 

קליבר 

עומד בתקנים

גוונים

לא חורג מהמקובל

סדקים נימיים בפני האריח

 0  

סדקים בגוף האריח הנראים על פניו

 0  

בועות אויר

 0  

חוסר זיגוג בפני האריח

 0  

כתמים 

כתם אחד שקוטרו המקסימלי הינו 0.6 מ"מ

אריח יוגדר כסוג א' אם במדגם שניטל ממנתו, לכל היותר 1 מתוך 10 או 2 מתוך 20 אריחים הם מסוג ב' עם הפגמים המותרים לאריח מסוג ב' הנמצא בתוך מנה מסוג א', ע"פ הטבלאות המתאימות בתקן.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות